Tilmelding

Borger og Aktivitet

I Borger- & Aktivitetsudvalget vil vi bestræbe os på at fremme enhver sag af almen interesse, som skønnes at være af værdi for borgerne i Brande og opland. 

Borger- & Aktivitetsudvalget er udvalget for borgerne generelt i 7330 Brande, og et medlemskab i dette udvalg under Brande City, giver enhver borger mulighed for at få indflydelse på hvordan vores by og lokalområde skal være, og i hvilken retning vi skal udvikle os fremadrettet.

Vi går i Brande en fantastisk spændende fremtid i møde, med store muligheder for området og vores borgere. Det er op til os selv, i samarbejde, at få det bedste ud af disse muligheder, og få skabt de bedste rammer for vores fælles dagligdag og fremtid.

Vi vil i Borger- & Aktivitetsudvalget selvfølgelig arbejde tæt sammen med de andre udvalg i Brande City. Vi har alle i Brande City det samme overordnede mål: At udvikle Brande og opland, til glæde for os alle.

Foruden det overordnede arbejde, vil udvalget ligeledes forestå bl.a. følgende:
-    Udpegning af ”Årets Brandit”
-    Biksemadsmøder
-    Velkomstpakken til nye borgere i området
-    Valgmøder
-    Indsamling af affald sammen med Naturfredningsforeningen
-    osv.

Et medlemskab af Borger- & Aktivitetsudvalget koster årligt kr. 150,- for enkeltpersoner, og kr. 250,- for ægtepar/samboende.

Borger- & Aktivitetsudvalget består af følgende personer:
Preben Sørensen, Formand – Tlf. 20 81 77 38 – E-mail: Borger@brandecity.dk
Ole Deigaard
Niels Larsen
Jørgen Peter Øllgaard
Thorkild Sølund

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram