Tilmelding
 
Udvikling og Planlægning

Udviklings- & Planlægningsudvalget – har til opgave bl.a. at være foreningens officielle fælles talerør og høringspart over for Ikast-Brande kommune og andre samarbejdspartnere. Desuden skal udvalget være et udvalg, som koordineret og struktureret giver byrådet og kommunen input og inspiration vedr. nuværende og kommende udviklingsprojekter. Udvalget kan også medvirke til stiftelse af fonde og selskaber til gavn for Brande.
 
Udviklings- & Planlægningsudvalget har en tæt dialog og koordineret samarbejde med de andre udvalg i Brande City, for derigennem at få holdninger og ønsker fra de andre udvalg, og udvalgenes medlemmer, integreret på bedst mulige vis i det arbejde som Udviklings- & Planlægningsudvalget udfører.
 
Udvalget består af de følgende personer:
Preben Christensen – Formand
Axel Månsson
Kent Lykke
Jens Pedersen
 
Igennem dialog med kommunens politikere og embedsværk forsøger Udviklings- & Planlægningsudvalget at informere om de ting, der rører sig i Brande, hvilken retning borgerne i Brande ønsker at byen og kommunen skal udvikle sig i, samt at få input fra politikerne og embedsværket til, hvor disse ser udviklingen gå i Brande og kommunen som helhed.
Udviklings- & Planlægningsudvalget vil være proaktive for at skabe positiv udvikling for 7330 Brande, hvilket kan inkludere igangsætning af separate initiativer, samt være potentiel støtte og sparringspartner efter behov og ønsker fra andre udviklingsprojekter og initiativer.
 
Udviklings- & Planlægningsudvalget arbejder for at skabe en fælles forståelse for de forskellige byers behov og ønsker i kommunen, og vi tror på, at en positiv udvikling i ethvert område af kommunen vil medføre en afsmittende positiv udvikling i resten af kommunen. Udvalget arbejder dog selvfølgelig i særdeleshed på at fremme udviklingen i 7330 Brande, uden dette dog er på bekostning af udvikling og fremdrift i de andre af kommunens byer og områder.
 
Vi ser store potentialer for udvikling af 7330 Brande. Infrastrukturmæssigt har vi en fantastisk placering ved motorvej, jernbane, samt meget tæt på en international lufthavn. Vi har et stort udvalg af fritidsaktiviteter i form af idræt, kultur og pragtfuld natur, gode spisemuligheder, et skolesystem som er ved at få et enormt løft i form af en ny fantastisk skole som supplement til de allerede eksisterende gode skoler,- så der er muligheder for næsten alt byens borgere kan ønske sig. Desuden har vi et godt udvalg af detailbutikker og indkøbsmuligheder generelt, samt et betydeligt erhvervsliv med virksomheder i alle størrelser og i et stort udvalg af brancher. Brande har et positivt syn på international mangfoldighed, og vi hilser enhver gæst og tilflytter velkommen, og byens ånd og borgere afspejler denne imødekommenhed. Dette afspejler sig også i vores arbejde i Udviklings- & Planlægningsudvalget, da vi ser mangfoldigheden og turismen som en væsentlig faktor for succes i Brande.
 
Ikast-Brande Kommune har over årene bevist at være en særdeles erhvervsvenlig kommune, med en yderst positiv tilgang til erhvervslivets udfordringer og behov,- og et positivt erhvervsliv betyder, at der også i Brande er de bedste muligheder for at finde arbejde efter nærmest ethvert muligt ønske. En balance mellem arbejde, fritidsaktiviteter og familie kan prioriteres højt i området, og det er et mål for Udviklings- & Planlægningsudvalget at løfte overlæggeren så højt som muligt på alle disse områder, til glæde for byens borgere.
 
Udviklings- & Planlægningsudvalget kan kontaktes på følgende måde:
Preben Christensen – Tlf. 40 10 41 08 – e-mail: plan@brandecity.dk
Axel Månsson – Tlf. 40 80 81 30
Kent Lykke – Tlf. 28 71 39 34
Jens Pedersen – Tlf. 20 75 73 23

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram