Tilmelding

Om Brande City

Foreningen har følgende formål:

  • at være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i Brande-opland området, samt være talerør og styrke samarbejdet mellem de mange aktører i Brande-opland området.
  • at udvikle og markedsføre Brande som en attraktiv og aktiv by inden for handel, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter.
  • at repræsentere medlemmernes fælles interesser og synspunkter over for borgere, offentlige myndigheder og lignende, herunder at deltage aktivt i den offentlige debat i det omfang, at man som aktiv debattør og forhandlingspartner kan varetage medlemmernes fælles interesser.
  • at fremme forståelsen og samarbejdet mellem foreningens medlemmer, så Brande fremstår som en attraktiv by for såvel borgere, handel, erhvervsliv, kultur, fritidsklubber og foreninger.

 

Brande City består af en hovedbestyrelse, samt 5 underliggende udvalg:


Beskrivelse af de 5 udvalg:

 

Udvalg 1

Udviklings- & Planlægningsudvalg: Fælles talerør over for Ikast-Brande Kommune og andre relevante samarbejdspartnere.

Udvalg 2

Detailhandelsudvalg: Enhver virksomhed, der driver virksomhed ved detailbutik og lignende. Medlemmerne skal være aktive forretningsdrivende.

Udvalg 3

Erhvervsudvalg: Erhvervsvirksomheder.

Udvalg 4

Sport- & kulturudvalg: Enhver ikke-erhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturelle interesser, og enhver fond eller forening, som tilbyder fritidsaktiviteter for Brande og omegns borgere.

Udvalg 5

Borger- & Aktivitetsudvalg: Enhver privatperson/husstand, som ønsker at støtte eksisterende, og igangsætte nye, aktiviteter i Brande og omegn, og fremme enhver sag af almen interesse, som ikke falder ind under de øvrige fire udvalgs arbejde.

 

 

 

Hovedbestyrelsen er følgende:

Formand: 
Preben Christensen tlf. 40 10 41 08 | plan@brandecity.dk

 

Næstformand: 

Hans Ulbrichsen - tlf. 97 18 01 52 / 40 58 01 53 | detail@brandecity.dk


Kasserer:

Jørgen Lauridsen - tlf. 61 69 70 26 | kasserer@brandecity.dk


Sekretær:

Jørgen Lauridsen - tlf. 61 69 70 26 | kasserer@brandecity.dk


Bestyrelse: 

Preben Sørensen - tlf. 20 81 77 38 | borger@brandecity.dk
Michael Lenz | erhverv@brandecity.dk

Søren K. Nielsen - tlf. 52 23 08 24 | forening@brandecity.dk 

Anny Eriksen - tlf. 40 71 84 45 | borger@brandecity.dk 


 


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram