Sport og Kultur

Gruppen har til opgave at samle alle kultur, foreninger og idræts aktører i Brande og omegn.
Være fælles talerør overfor Ikast-Brande kommune m.v.  
Arrangere ”samlende” initiativer og tiltag, der forener ovennævnte aktører. 
Arrangere fællesmøder for ovennævnte aktører hvor forskellige temaer og initiativer kan blive drøftet. 
Udvalget skal forestå en årets kultur og idræts pris.
 
Sigurd Kristensen. Formand. - Tlf: 93895312 - E-mail: forening@brandecity.dk  
Aage Kristensen
Pia Palmelund
Rune Lyager
Ilse Christensen
Søren K Nielsen

Tegn et medlemskab af foreningen, og du er med!

Alle har mulighed for at være med i Brande City, og har muligheden for at bevæge Brande i en positiv retning.
Hvis du ønsker at være medlem i Brande City, kan du tage kontakt til en af personerne i det udvalg du ønsker medlemskab i.

Bliv medlem