Tilmelding
Hæderspriser til sport og kultur
 
I Brande vil vi årligt ære, hædre og sætte fokus på en særlig indsats indenfor både sport og kultur. Mange foreninger og enkeltpersoner gør en kæmpe indsats i og for foreningslivet i Brande. Deres historie skal fortælles, være til inspiration, blive synlig og så skal vi anerkende dem.
 
Brande City – Årets Sportsudøver.
Modtager skal enten være bosiddende i det, der indtil 2006 udgjorde Brande Kommune, eller repræsentere en forening fra samme område.

Brande City – Årets Sportsforening:
Modtager skal være hjemmehørende i det, der indtil 2006 udgjorde Brande Kommune - må meget gerne have særligt fokus på ungdomsarbejdet.

Brande City – Årets Kulturpris:
Modtager skal være hjemmehørende i det, der indtil 2006 udgjorde Brande Kommune.

For alle tre priser er det en forudsætning, at modtageren har ydet en særlig eller ekstraordinær indsats.
 
Modtagerne vil modtage en hæderspris og en erkendtlighed ved et kåringsarrangement onsdag den 11. marts 2020 i Remisen i Brande. Det er således foreningerne selv, der er med til at hylde modtagerne.
Derfor indkalder vi herved indstillinger af egnede kandidater. Alle kan indstille kandidater til de tre priser.
Indstillinger af egnede kandidater sker ved at sende en motiveret indstilling på e-mailadressen: forening@brandecity.dk senest mandag d. 24. februar 2020.
Skriv også hvilken pris indstillingen vedrører. En udvælgelseskomite vil herefter vurdere de indkomne forslag og beslutte hvem de tre modtagere skal være.
 
Forskrifter for Årets Kulturpris i Brande:
 
Forskrifter for Årets Sportsnavn og Årets Sportsforening:
 
Vi ser frem til at modtage mange gode indstillinger
Venlig hilsen
Brande City - Sport & Kultur og Brande Old Boys

Nyheder

Sponsorer