Tilmelding

Referat fra generalforsamling i Brande City 18.03.2024

Generalforsamlingen blev afholdt i Maansson Gårdbutik, Brande.

 

Vi spiste umiddelbart inden generalforsamlingen mens Axel Maansson fortalte om alt fra firmaets spæde start, til der hvor de er nu. Det var en meget medrivende beretning, som både omhandlede de tider hvor han havde været i knæ som han selv fortalte, til hvor han er nu.

 


Generalforsamlingen.

 

Formand Preben Christensen bød velkommen og foreslog Poul Laursen som dirigent.

 

Poul Laursen blev valgt og kunne konstatere generalforsamlingen som indkaldt rettidigt og gav herefter ordet til formand Preben Christensen.

 

Preben Christensen fortalt om det høje aktivitetsniveau vi havde haft i 2023, alene aktivitetskalenderen fyldte 5 A4 sider.

 

Den mest spændende og aktuelle sag var Pakhuset. Efter at Ungdomsskolen ikke bruger den længere, har kommunen besluttet at sælge den og en af vores lokale støtter og medlemmer Bent Jensen fra Bents Tæpper og Gulvbelægning, havde budt kr. 500.000. Hvis købet gik igennem ville Bent give Brande City fuld råderet til Brande City mod at vi betalte alle udgifter. Meningen er så, at vi kan bruge den til en form for medborgerhus, til foreninger som gerne vil bruge den.

 

Alt om salget af Pakhuset har kørt under lukkede byrådsmøder, så det har ikke været muligt at følge sagen tæt. Aftalen med DSB da det gamle Brande Kommune købte Pakhuset var, at det kun måtte bruges til offentlige formål.

 

Under generalforsamlingen modtog Preben en meddelelse om, at salget midlertidigt var taget af, da man tilsyneladende skulle være sikker på de restriktioner der var i forbindelse med salget.

 

En stor tak til Bent Jensen for støtten.

 

Brande City har lige været repræsenteret på Ferie for alle i Herning og det med stor succes.

 

Vi vil jo gerne promovere Brande som bl.a. en kunstby og vise hvor meget vi har at byde på.

 

Som vanligt var der ikke langt fra tanke til handling i Brande, så inden længe var der sørget for både bemanding af standen, trykning af flyers, udsmykningen af standen samt lavet en god konkurrence med gode gevinster bl.a. med middage og ophold.

 

Vinderne kom fra Ørbæk på Fyn, Silkeborg og Hovedgaard.

Der blev produceret 3.000 flyers og vi fik brugt de 2.600.

 

Gennembruddet er også en stor ting der har været arbejdet med.

 

Der har været afholdt møde med Anders Holch Poulsen fra Bestseller desangående hvor der blev talt om status for projektet.

 

En af de store udfordringer var Storegade 32 hvor Brande Brille Center og Brande Smykkeforretning har butikker og det er os meget om at gøre, at vi ikke skal lukke og flytte butikker i forbindelse med Gennembruddet.

 

Anders foreslog at han købte ejendommen for kr. 7.300.000 og derefter forærede den til Brande City. Det ville også give en indtægt fra husleje som bl.a. kunne bruges til en deltidsansat pedel.

 

En meget flor gestus fra Anders Holch Poulsen.

 

Herefter gik ordet til Gitte Hansen som fortalte om årets gang i Detail, hvor de også havde haft god gang i den.

 

Mikael Lenz fortalte om de netværksmøder der havde været i Erhverv og hvordan det er med til at binde både store og små virksomheder sammen.

 

Preben Sørensen fra Borger fortalt om deres arbejde, herunder affaldsindsamlingen først på året som er i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og Danmarks Naturfredning.

 

I oktober var der som tidligere March mod ensomhed med Patrick som går fra kommune til kommune.

 

Der var i løbet af 2023 udleveret ca. 50 velkomstpakker til tilflyttere til kommunen og man forventer et lidt højere niveau for 2024

 

Herudover er der også udnævnelse af Årets Brandit

 

Søren K. Nielsen fortalte om hvad man havde haft gang i Sport og Foreninger.

 

Til slut i ”beretningsomgangen” fortalte Kent Lykke om hvordan det gik med Gennembruddet, en sag der interesserede mange af deltagerne.

 

Der blev stillet enkelte uddybende spørgsmål fra salen som blev besvaret tilfredsstillende.

 

Herefter var der forelæggelse af regnskab og budget.

 

Regnskabet afspejlede meget godt det aktivitetsniveau der har været i foreningen.

 

Der var enkelte opklarende spørgsmål hvorefter regnskab og budget blev godkendt

 

Der var nyvalg til Anny Eriksen til bestyrelsen, da Signe ikke ønskede genvalg.

 

Dorthe Zacho blev valgt til suppleant.

 

Benny Larsen blev genvalgt som revisor.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med tak til Poul Laursen

 

Jørgen Lauridsen

Kasserer og referent 

Brande City

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram