Tilmelding
Vis alle Få pladser Ledige Venteliste Udsolgt
Start tid Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Vis alle
Instruktør Vis alle
Vis alle
resultater for
Kontingenter
Detail | 1
0 - 99 år
Omsætning under kr. 1.000.000,-
Detail | 2
0 - 99 år
Omsætning over kr. 1.000.000,-
Detail | 3
0 - 99 år
Store varehuse
Detail | 4
0 - 99 år
Frisører
Detail | 5
0 - 99 år
Gruppe for de Erhvervsmedlemmer der også betaler kontingent til Detail (dobbelt-kontingent).
Borger | 1
0 - 99 år
Medlemskontingentet for enkeltpersoner i Borger- & Aktivitesudvalget.
Borger | 2
0 - 99 år
Medlemskontingentet for samboende/ægtefæller i Borger- & Aktivitetsudvalget.
Erhverv | 1
0 - 99 år
Enkeltmandsvirksomhed
Erhverv | 2
0 - 99 år
Firma med 2 - 10 medarbejdere.
Erhverv | 3
0 - 99 år
Firma med 11 - 50 medarbejdere.
Erhverv | 4
0 - 99 år
Firma med 51 - 100 medarbejdere.
Erhverv | 5
0 - 99 år
Firma med over 100 medarbejdere.
Erhverv | 6
0 - 99 år
Fritidsvirksomheder
Erhverv | 7
0 - 99 år
Webshop.
Erhverv | 8
0 - 99 år
Banker og pengeinstitutter.
Sport & Kultur | 1
0 - 99 år
0 - 50 medlemmer.
Sport & Kultur | 2
0 - 99 år
51 - 200 medlemmer.
Sport & Kultur | 3
0 - 99 år
Over 201 medlemmer.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram